thumb 20210208 083308Obec Vysoká nad Kysucou, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana, vyvíjala maximálnu možnú snahu, aby v zmysle aktuálneho začlenenia okresu Čadca podľa COVID automatu splnila stanovené podmienky (testovanie žiakov i rodičov) čo umožnilo, že od pondelka 8. februára 2021 mohli žiaci prvého stupňa a niektorí žiaci druhého stupňa opäť pokračovať v prezenčnej výučbe.

 

 

 

V 1. triede nastúpilo 12 žiakov,

v 2.A triede nastúpilo 16 žiakov,

v 2.B triede nastúpilo 14 žiakov,

v 3. triede nastúpilo 19 žiakov,

v 4. triede nastúpilo 21 žiakov.

Z celkového počtu 87 žiakov tak na prezenčné vyučovanie nastúpilo 82 žiakov. Z druhého stupňa nastúpilo 16 žiakov, ktorí majú problematické pripojenie k internetu a teda sťažený prístup k online vzdelávaniu. Medzi nimi je viacero žiakov s poruchami učenia, ktorí sú individuálne začlenený.

Do materskej školy vo Vysokej nad Kysucou v pondelok 8. februára 2021 nastúpilo 36 zo 49 detí a do materskej školy vo Vyšnom Kelčove 10 z 13 detí. Niektorí z rodičov však školu informovali, že ich deti nastúpia do materskej školy v utorok 9. 2. 2021.

Materská škola bude vo Vysokej nad Kysucou v prevádzke aj počas jarných prázdnin.