thumb posypova nadoba vrchrieka 20210105 124042Problematickým úsekom počas zimného obdobia je i stúpanie miestnej komunikácie vedúcej na Vrchrieku v časti za železničnou traťou. Z tohto dôvodu bola i na tento úsek umiestnená nádoba so suchý posypovým materiálom samozrejme i s lopatkou. 

Ďalšia nádoba s posypovým materiálom bude po jej dodaní umiestnená na tejto miestnej komunikácii v časti pri kontajneri TKO, aby bolo v prípade potreby možné posypať jej záverečné stúpanie „k Helienkovi“. 

Obe pozície umiestnenia nádob budú samozrejme doplnené i do mobilnej aplikácie Obec Vysoká nad Kysucou.