thumb posypova nadoba 01IMG 4934Zjazdnosť ciest počas zimných mesiacov je nestarnúcou a každoročne aktuálnou témou, ktorá sa netýka iba tzv. štátnych ciest, ale i miestnych komunikácií, ktorých správu a údržbu vykonáva obec. V snahe poskytnúť svojim obyvateľom presný a aktuálny prehľad o realizovanej zimnej údržbe miestnych komunikácií zriadila obec Vysoká nad Kysucou, už pred niekoľkými rokmi, na svojej webovej stránke sekciu, kde si môžu obyvatelia obce, ale i jej návštevníci pozrieť, kde sa aktuálne nachádzajú stroje realizujúce zimnú údržbu miestnych komunikácií. 

To isté platí i pri vzniku poľadovice, nakoľko posyp je realizovaný len obecným traktorom a posypovým vozidlom. V snahe poskytnúť vodičom rýchlu pomoc, obec rozmiestnila v najinkriminovanejších úsekoch miestnych komunikácií žlté posypové nádoby so suchým materiálom. Tie boli  označené nápisom obce a vybavené i malou lopatou. Miesto polohy každej posypovej nádoby (s využitím jej GPS lokácie) bolo zároveň „zanesené“ i do vyššie spomínanej mapy, ktorú vodiči nájdu na webovej stránke obce a v mobilnej aplikácii Vysoká nad Kysucou. V jednej prehľadnej mape tak teraz obyvatelia a vodiči nájdu online, kde sa nachádza traktor realizujúci zimnú údržbu v prislúchajúcej miestnej časti a taktiež, kde sa v prípade nutnosti potreby nachádza na konkrétnej miestnej komunikácii i nádoba s posypovým materiálom.

I napriek akejkoľvek snahe nie je možné, aby všetky verejné priestranstvá a miestne komunikácie boli v čase intenzívneho sneženia zjazdné všetky naraz a v rovnaký čas. 

Je však nutné povedať, že mnoho kolíznych situácií vzniká predovšetkým kvôli neskúsenosti samotných vodičov, no hlavne kvôli absolútne zlému stavu pneumatík mnohých vozidiel, kedy majitelia zvolili ich nevhodný výber, prípadne sú zjazdené a absolútne samostatnú kategóriu tvoria tzv. univerzálky. Na takýchto pneumatikách často krát ani náhon na všetky štyri kolesá nič nezmôže. Avšak v snahe ochrániť i takto nezodpovedných vodičov, nechala obec Vysoká nad Kysucou v kalendárnom roku 2020 vypracovať projekt dopravného značenia miestnych komunikácií za účelom umiestnenia dopravných značiek č. 251 (Snehové reťaze). Po jeho posúdení a obhliadke na tvare miesta ODI v Čadci schválil umiestnenie dopravných značiek č. 251 (Snehové reťaze) zatiaľ na miestne komunikácie do Slončíkov a do Zátoky. Dopravné značky č. 251 (Snehové reťaze) budú na uvedené miestne komunikácie osádzané pred začiatkom zimnej údržby.