thumb merac rychlosti IMG 5073Novými bezpečnostnými prvkami cestnej premávky, ktoré v stredu 2. decembra 2020 pribudli v našej obci, sú dva merače rýchlosti vozidiel. Jeden merač je osadený na vjazde do centra obce smerom od Turzovky pri moste na ihrisko TJ SPARTAK Vysoká a druhý merač je dočasne osadený na železobetónovom stĺpe pri autobusovej zastávke ZŠ E. A. Cernana. 

Ten bude po osadení stĺpa na osvetlenie prechodu pre chodcov pri  základnej škole premiestnený práve na tento stĺp tak, aby boli vodiči upozornení na aktuálnu rýchlosť práve pred týmto prechodom pre chodcov. Rýchlosť vozidla merače monitorujú vo vzdialenosti až 150m. Oba merače rýchlosti vrátane ich montáže obci sponzorsky venovala spoločnosť Estor Building s.r.o, ktorá v obci realizovala výstavbu 1. etapy chodníka popri ceste II/487 v centre obce.