thumb hody2020 006I keď obec Vysoká nad Kysucou ústupom tzv. prvej vlny ochorenia predsa len pripravovala oklieštený či „skromnejší“ variant tohtoročných Matúšovských hodových slávností, nástupom „druhej vlny“ ochorenia COVID-19 a nárastom počtu nakazených, s čím súvisí i postupné prijímanie prísnejších preventívnych opatrení, ktorých cieľom je zamedziť resp. znížiť riziko zhromažďovania sa, bolo hlavným dôvodom prečo bola organizácia Matúšovských hodových slávností v našej obci, v tomto kalendárnom roku, definitívne zrušená.

Patrocínium farského kostola sv. Matúša sme si preto v nedeľu 20. septembra 2020 pripomenuli slávením „hodovej“ sv. omše, samozrejme za dodržania stanovených protiepidemiologických opatrení. Slávnostný sprievod, ktorý každoročne smeroval od obecného úradu do kostola sv. Matúša bol v tomto kalendárnom roku zrušený a členovia oboch DHZ, poľovného združenia Vysoká, folklórnych zoskupení a všetci veriaci sa zišli už priamo v kostole. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. ThDr. Jozef Šelinga PhD., riaditeľ diecézneho katechetického úradu Žilinskej diecézy.

Hlavnou nosnou témou sv. omše bola – vďačnosť. Po jej ukončení teda nenasledoval žiaden kultúrny program a hody sme tak prežili v kruhu svojich najbližších. Ostáva nám dúfať, že situácia ohľadom pandémie ochorenia COVID-19 sa zlepší a neuskutočnené Matúšovské hodové slávnosti nám vynahradia plánované Adventné trhy ...