thumb sv anna 2020 007Ešte pred zriadením novej farnosti sa vo Vysokej nad Kysucou (1771) sa vo vtedajšej obci udiala mimoriadne zaujímavá udalosť, ktorá celkom iste rozvírila každodenný život celej farnosti, ale nepochybne i širšieho okolia. Na kongregácii bytčianskeho dekanátu 18. septembra 1764 v Predmieri pri Bytči sa prerokúval prípad údajného zjavenia.

Pri akejsi studničke sa 12-ročnému dievčaťu z Vysokej mala zjaviť sv. Anna, na ktorej príhovor mali ľudia získať mnohé milosti, ak sa budú modliť a robiť zbožné obety. V zápisnici sa uvádza, že zvesť o tomto prípade sa rýchlo rozšírila a rozrušila aj celé okolie a ľud sa sem zbiehal po zástupoch, najmä z Moravy. Dekan so svojim sekretárom vyšetrovali záležitosť priamo na mieste a zistili, že záležitosť je celá podvodom a príčinou bola túžba po zisku. Hneď na mieste začal odhovárať prítomný ľud a dievčaťu nakázal, aby upustila od vyhlásenia svojho výmyslu, následne zakročil turzovský farár svojimi povzbudeniami, napomenutiami a nariadeniami a dievča svoje tvrdenie odvolalo. Na kongregácii boli prítomní kňazi povzbudení, aby ľud zadržali od navštevovania tohto podvodného miesta.

Toľko sa o tejto udalosti dočítate v monografii Vysoká nad Kysucou. Tradícia tohto údajného zjavenia však v obci pretrvala a v roku 1911 tu bola postavená kaplnka zasvätená práve úcte sv. Anny. Každoročne sa práve pri slávení sviatku sv. Anny (26. júla) koná púť od farského kostola sv. Matúša a priamo pri kaplnke na hore Kyčera i sv. omša. Púť, počas ktorej veriaci nesú sochu Panny Márie, ktorá takto symbolicky ide navštíviť svoju matku, bola vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia v tomto kalendárnom roku zrušená. Krásna príroda a slnečné počasie sa však postarali o to, že slávnostná sv. omša v nedeľu 26. júla 2020 v exteriéri kaplnky sv. Anny celebrovaná vysockým farárom Františkom Mikulášom, nestratila nič zo svojej krásy a jedinečnosti duchovného zážitku. Tradícia úcty k sv. Anne teda vo Vysokej nad Kysucou pretrvala i počas týchto náročných dní tak ako tomu bolo už i v minulosti a snáď i pretrvá počas ďalších rokov ...