thumb OBJ 3 2020 007Obec Vysoká nad Kysucou i tento rok zabezpečila zber objemného a nadrozmerného odpadu. Dňa 19.3.2020 boli v obci pristavené 2 veľkoobjemové kontajnery, ktoré boli umiestnené na stanici ŽSR v ústredí obce a vo Vyšnom Kelčove pri kotolni bývalej základnej školy. Občania tak mohli využiť možnosť priebežne si odvážať odpad z domácností do pristavených kontajnerov.

 

S prihliadnutím na aktuálnu situáciu, kedy väčšina obyvateľov je kvôli pandémii ochorenia COVID-19 doma a taktiež i krásne jarné počasie, bolo tento rok výrazne „cítiť nárast“ množstva odpadov. Tohtoročná jarná „očista“ predstavovala 39,96 ton. Pre porovnanie sa počas tzv. „jarných“ zberov v predchádzajúcich kalendárnych rokoch vyzbierali tieto množstvá:

- Rok 2019: 38,00 ton (sychravé počasie)

- Rok 2018: 30,97 ton

- Rok 2017: 25,38 ton

- Rok 2016: 29,10 ton

Za účelom zníženia hmotnosti objemného odpadu pracovníci obce vytriedili tvrdé plasty, ktoré budú opäť recyklované, čím zaplnili 10 ks „big bag“ vriec, ktoré boli odvezené na Združenie TKO Semeteš.

Taktiež pracovníci oddeľovali železo i masívne drevo. Železo bude odvezené do zberných surovín v Turzovke a drevo bolo odovzdané na energetické zhodnotenie do domácnosti.

Negatívom zberu boli opäť vyložené pneumatiky či elektrospotrebiče.

I touto cestou chceme poďakovať Združeniu TKO Semeteš za bezplatné zapožičanie veľkoobjemových kontajnerov.

 

 

Súčasťou „jarnej očisty“ bol i zber odpadkov okolo ciest II/487, II/547 a III/2022 v dňoch od 26. 3. 2020 do 27. 03. 2020. V okolí ciest sa vyzbieralo:

- Cesta II/487 (Varechovky potok – Nižný koniec) = 13 ks vriec

- Cesta II/547 (Semeteš) N. Kelčov – V. Kelčov = 7 ks vriec

- Cesta III/2022 (Nižný Kelčov – Vyšný Kelčov) = 5 ks vriec

Spolu 25 ks vriec s predpokladom viac ako 100 kg hmotnosti odpadkov.