thumb poziar vrchrieka 7 4 2020 VJ 003Krásne jarné a slnečné počasie týchto dní využívajú ľudia, i kvôli vynútenému obmedzeniu pohybu z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, na práce v záhrade. Napriek rôznym upozorneniam a zákazom vypaľovania, sú však mnohí z nás tak naivní a plní prehnanej istoty „Veď čo sa môže stať!“, že podceňujú aktuálne riziko a predsa sa len pokúsia čo to na záhrade či na inom mieste spáliť.

Presne takýto prípad nastal i v utorok 7. apríla 2020 približne v miestnej časti Vrchrieka vo Vysokej nad Kysucou, kde sa majiteľ jeden z chát rozhodol spáliť suché konáre. I napriek tomu, že si vopred k ohňu preventívne pripravil vedrá z vodou, predsa sa len oheň po závane vetra rozšíril do suchého trávnatého porastu a i napriek okamžitej snahe majiteľa a susedov v priebehu niekoľkých chvíľ horeli i priľahlé drevené stavby. O 14:15 hod. boli na miesto privolané záchranné zložky. Ako prví na miesto požiaru dorazili členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a HaZZ Turzovka. Z dôvodu rozsiahlosti požiaru dostal starosta obce pokyn prizvať i členov DHZ Horný Kelčov, ktorí dostali za úlohu v časti u Arnolda vytvoriť stanovisko na dopĺňanie hasičských vozidiel vodou a ďalšia skupina išla na pomoc hasičom na Vrchrieku. K požiaru boli veliteľom zásahu privolané CAS z DHZ Makov i DHZ Turzovka. Vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa požiar nerozšíril na murovaný rodinný dom, avšak za „obeť“ mu padli drevené hospodárske budovy a okolité trávnaté i krovinaté porasty.

Zásah bol ukončený približne až o 19:00 hod. Poďakovanie patrí HaZZ Turzovka, DHZ Vysoká nad Kysucou, DHZ Horný Kelčov, DHZ Makov a DHZ Turzovka, ktorých členovia pod vedením veliteľa zásahu Vladimíra Stuchlíka dokázali svoju profesionalitu, pripravenosť a ochotu pomôcť.