thumb kontrola kelcov 001Aktuálne opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 skomplikovali majiteľom nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu návštevu ich chát a rekreačných chalúp. Opatrenie sa dotklo v najväčšej miere majiteľov nehnuteľností bývajúcich v Českej republike. Nakoľko, ako dobrí hospodári, majú oprávnený strach o stav ich chát a nemajú možnosť prekročiť štátne hranice, pričom vzniká dôvodné podozrenie, že potencionálni zlodeji môžu túto situáciu využiť, požiadal starosta obce členov DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov o pravidelný monitoring takýchto objektov v jednotlivých osadách obce.

Členovia DHZ Horný Kelčov realizovali monitoring stavu chát v nedeľu 5. apríla 2020 v miestnj časti Vyšný Kelčov a jej prislúchajúcich osadách a členovia DHZ Vysoká nad Kysucou začali, kvôli účasti na likvidácii lesného požiaru, s realizáciou monitoringu nehnuteľností v pondelok 6. apríla 2020. Vďaka využitiu šesťkolky POLARIS Sportsman a štvorkolky POLARIS Ranger dokážu hasiči veľmi efektívne a v relatívne krátkom časovom horizonte (doslova za niekoľko hodín) zrealizovať monitorovanie stavu chát vo všetkých osadách. V monitoringu budú hasiči pokračovať i počas nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov v náhodne vytypované dni a hodiny.