thumb ochrane obleky hasici 002V snahe včas zabezpečiť technické vybavenie DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov v súvislosti s rozširujúcou sa pandémiou vírusu COVID 19, obec Vysoká nad Kysucou zakúpila obom hasičským zborom ochranné pracovné pomôcky.

V utorok 24. 3. 2020 vo večerných hodinách odovzdal starosta obce zástupcom oboch hasičských zborov ochranné obleky, dýchacie respirátory, návleky na topánky, ochranné protichemické rukavice a okuliare, ktoré môžu hasiči využiť pri potrebe chemickej dezinfekcie ...