thumb zapis do skoly 2020Vzhľadom na súčasnú situáciu vyvolanú epidémiou koronavírusu nie je možné realizovať zápis do 1.ročníka tradičným spôsobom.

Z tohto dôvodu Základná škola s materskou školou E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou bude realizovať zápis do 1. ročníka školského roku 2020/2021 prostredníctvom elektronickej prihlášky.

 

Zákonní zástupcovia (rodičia) nájdu elektronickú prihlášku na webovej stránke školy v ľavej lište alebo ak kliknete TU. Prosím, vyplňte celú prihlášku podľa predtlače a uložte si kód formulára . Po zadaní kódu sa budete môcť kedykoľvek k prihláške opätovne dostať a urobiť v nej prípadné zmeny.

Prihlášku môžete vyplniť a odoslať online kedykoľvek, z dôvodu ďalšieho spracovania Vás prosíme, aby ste tak urobili do 03.apríla 2020. Samozrejme, že akceptovať budeme aj neskôr doručené prihlášky.

Poplatok vo výške:

9,10 € na pracovné zošity alebo 13 € na pracovné zošity a Prvú knihu pre prváka

môžete uhradiť na účet SK66 0200 0000 0033 6650 0353

Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a zápis do 1.ročníka

Všetky ďalšie informácie budeme zverejňovať na stránke školy a po skončení karanténnych opatrení zvoláme rodičov na informatívne stretnutie. V prípade nejasností môžete volať na telefónne číslo 0948 493080.

Ďakujem za pochopenie a súčinnosť.

 

Mgr. Alojz Žuffa

riaditeľ školy