thumb nakupV rámci aktuálnej krízovej situácie ponúka Obec Vysoká nad Kysucou službu zabezpečenia základných nákupov pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov - pre starších, nevládnych ľudí a občanov obce, ktorí musia ostať v karanténe. Od stredy 18. 03. 2020, si budú môcť v čase od 08:00 do 11:00 hod. telefonicky nahlásiť, čo zo základných potravín potrebujú nakúpiť (táto služba nezahŕňa nákup alkoholických nápojov).

Nahlasujte sa na tel. čísle: 0918 990 407 alebo 041/4361 101. Nahlasujte svoje nákupné požiadavky a taktiež - svoje meno, adresu a telefonický kontakt, pracovník obecného úradu v popoludňajších hodinách tovar rozdistribuuje. Na základe pokladničného bloku mu občania nákup preplatia. Výška nákupu môže byť maximálne do 30 Eur. Žiadame občanov, aby počas preberania nákupu mali na sebe ochranné prostriedky (rúška, šatky, rukavice,...); a to z dôvodu svojej vlastnej ochrany a ochrany pracovníka, ktorý im nákup prinesie.

Chceme ochrániť tých najrizikovejších, ktorými sú starší a nevládni občania. Pre nich by nákaza mohla znamenať vážne zdravotné problémy, preto by sme ich touto cestou chceli VYZVAŤ, aby sa zdržiavali doma a v rámci svojej ochrany a možností využili ponúkanú službu obce.

Za samotný rozvoz sa neplatí.

Zároveň Vás žiadame, aby ste túto službu nezneužívali!