thumb odovzdavanie iveco2020 006Pondelok 24. februára 2020 sa pre DHZ Vysoká nad Kysucou určite zaradí medzi historické medzníky tohto hasičského zboru. Jeho členovia sa totiž o 16:00 hodine zúčastnili v priestoroch Hasičskej a záchrannej brigády v Žiline, kde ministerka vnútra SR Denisa Saková odovzdala starostovi obce kľúče od úplne nového hasičského vozidla Iveco Daily.

Ide o ľahké hasičské vozidlo tzv. prvotného zásahu, ktoré je plne vybavené rôznym hasičským náradím a jeho súčasťou je i 750 litrová nádrž. Hasiči v novom vozidle získali obrovskú technologickú pomoc a vozidlo zaplní tzv. doposiaľ chýbajúci článok vozového parku DHZ Vysoká nad Kysucou. No i keď si hasiči vozidlo ihneď odviezli domov, s jeho plnohodnotným využívaním môžu hasiči začať až po absolvovaní povinného školenia, ktorého sa v piatok 28. 2. 2020 musí zúčastniť minimálne 6 členov zásahovej jednotky.

Nové vozidlo DHZ Vysoká nad Kysucou získal v rámci projektu Ministerstva vnútra SR Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Kvalita životného prostredia.