thumb pochovanie basy2020 031Fašiangy sú obdobím veselosti a hodovania, ktorého vyvrcholením je symbolické pochovanie basy. Fašiang sa traduje už od 4. storočia a nesie sa v duchu tanečnej zábavy, žartovných masiek a obradom pochovania basy. Inak tomu vo Vysokej nad Kysucou nebolo ani tento rok. S fašiangovým obdobím sa prišli v sobotu 22. februára 2020 rozlúčiť do sály kultúrneho domu i Vysočania.

 

O dobrú zábavu sa počas celého večera postarala hudobná skupina Regent Band. Pre všetkých návštevníkov bol pripravený okrem tradičných lahodných šišiek, ktoré sú akousi neodmysliteľnou súčasťou fašiangu i kultúrny program, v ktorom sa predstavilo so svojím pásmom Občianske združenie Lúpežov spoločne s maskami, ktoré pri vstupe do sály privítali všetci prítomní veľkým potleskom. Basu tak na jej poslednej ceste „odprevadili“ v spoločnom symbolickom smútočnom sprievode. Neutíchajúci potlesk a smiech bol neklamným znakom toho, že fašiangový program, aký sa inde nevidí, sa prítomným hosťom páčil.

Basa tak vo Vysokej nad Kysucou vo svojom pomyselnom hrobe ticha bude odpočívať 40 dní...

 

Text: Bc. Monika Perďochová

Foto: Ing. Ján Lisko