thumb 10 2 2020 vrchrieka 002Pre tohtoročnú zimu je skôr typické množstvo vody a veterné počasie ako očakávané snehové vločky. V noci z nedele 9. februára 2020 na pondelok 10. februára 2020 i na územie našej obce opäť dorazil avizovaný silný vietor. Zamestnanci obce už v skorých ranných hodinách riešili servis vetrom poškodeného elektrického rozvádzača na Starej ceste. Na viacerých miestach obce došlo k úplnému výpadku verejného osvetlenia. Spôsobené poruchy odstraňovali zamestnanci obce v priebehu celého dňa.

 

Približne o 9:00 hod. bol nahlásený spadnutý strom v osade Vrchrieka. Kvôli skutočnosti, že cesta na Vrchrieku sa stala neprejazdná na miesto boli okamžite vyslaní zamestnanci obce, ktorí začali s jeho odstraňovaním.

 

Zároveň cca o 9:30 hod. bol starostovi obce nahlásený spadnutý strom na ceste smerom do Zátoky. Na jeho odstránenie, kvôli aktuálnej pracovnej vyťaženosti zamestnancov obce, starosta obce povolal členov DHZ Horný Kelčov. V oboch prípadoch nedošlo k vážnejšiemu poškodeniu majetku obce.

Avšak ďalší spadnutý strom, ktorý lokalizovali zamestnanci obce, spadol na cestu smerom do zátoky v časti Príslop a pretrhol káble verejného osvetlenia. Zamestnanci obce síce cestu sprejazdnili, avšak kvôli silnému vetru a rizikovej povahe prác, bol poškodený úsek verejného osvetlenia opätovne sprevádzkovaný v stredu 12. 2. 2020.