thumb nocna stopa 2020 035Podujatie Vysocká nočná stopa Memoriál Milana Dormana vzniklo v roku 2013 ako aktivita určená vyznávačom bežeckého lyžovania. Jeho hlavným zámerom bolo vychutnať si tento krásny šport a užiť si čaro prírody netradične i za úplnej tmy. Vďaka veľkému záujmu bolo podujatie už pri svojom druhom ročníku rozšírené i o alternatívnu trasu určenú pre „peších“ turistov a tak sa podujatia každoročne zúčastňujú nie len bežkári či turisti, ale i rodiny s deťmi.

 

Nenáročná trasa vedie každoročne zo sedla Semeteš, kde sa účastníci stretávajú vo fantastickej atmosfére v Pohostinstve U Cipára pani Ivety Frolkovej a nebolo tomu inak ani tento rok. V sobotu 1. februára 2020. Jeden rozdiel tu však predsa bol. I keď sa Pohostinstvo U Cipára začalo od 16:00 hod. plniť registrujúcimi sa účastníkmi každý kto prišiel si všimol podstatnú vec – chýbali tu kade tade poopierané bežky! Mohli za to tohtoročné snehové suchoty a nestálosť počasia.

Organizátori pritom ešte v nedeľu 26. februára 2020 pripravili i trať pre bežkárov, avšak celodenný dážď vo štvrtok a piatok (30. a 31. februára 2020) ich zámery zmaril a trať sa stala nezjazdnou v mnohých úsekoch. S prihliadnutím na bezpečnosť účastníkov bola tak tento rok k dispozícii iba trasa pre peších, ktorá viedla od Cipára cez osady U Solíkov, U Šupikov, Vrchrieka, Dučkov, Jedľovník, Predná Šatina, Škradné až do cieľa, ktorým bolo už tradične Pohostinstvo Milan Lajčák na Nižnom Kelčove.

Organizátori pritom ešte v nedeľu 26. februára 2020 pripravili i trať pre bežkárov, avšak celodenný dážď vo štvrtok a piatok (30. a 31. februára 2020) ich zámery zmaril a trať sa stala nezjazdnou v mnohých úsekoch. S prihliadnutím na bezpečnosť účastníkov bola tak tento rok k dispozícii iba trasa pre peších, ktorá viedla od Cipára cez osady U Solíkov, U Šupikov, Vrchrieka, Dučkov, Jedľovník, Predná Šatina, Škradné až do cieľa, ktorým bolo už tradične Pohostinstvo Milan Lajčák na Nižnom Kelčove. Na jej zdolanie sa U Cipára zaregistrovalo 146 účastníkov! Tých okrem neopakovateľnej atmosféry pri pohybe prírodou len s čelovkou či baterkou, čakali na trase i dve „občerstvovacie“ zastávky na Vrchrieke a v Jedľovníku, kde sa mohli pri obecnom terénnom aute posilniť teplým čajom, ktorý v dvoch verziách – pre deti a pre dospelých pripravila starostova manželka. Tou najdôležitejšou zastávkou bol však pre všetkých účastníkov nesporne cieľ, do ktorého dorazili všetci bezpečne a zdraví, i keď unavení.

Poďakovanie za organizáciu podujatia a prípravu trate patrí rodine Dormanovej, obci Vysoká nad Kysucou, DHZ Vysoká nad Kysucou, Miroslavovi Zemanovi, Jánovi Varechovi, Martinovi Perďochovi, Antonovi Jantošovi, Mirovi a Milanovi Dormanovcom, Ivanovi Pavelkovi, pani Ivete Frolkovej a pánovi Milanovi Lajčákovi za vynikajúce občerstvenie, Betke Varechovej za osviežujúci čaj a všetkým ochotným dobrovoľníkom, ktorých zásluhou možno VIII. ročník Vysockej nočnej stopy Memoriál Milana Dormana, i napriek nedostatku snehu, vyhlásiť za úspešný!

 

Príprava trate ...

Vysocká nočná stopa - Memoriál Milana Dormana 2020