thumb jaslickova slavnost2019 024Už tradične na druhý sviatok vianočný, 26. decembra 2019, si žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou pripravili pod vedením pani učiteliek Brigity Janitovej a Adely Olšiakovej - Jasličkovú slávnosť.

Po úvodnej básni sa predstavili scénkou, v ktorej priblížili príbeh štyroch súrodencov, ktorí išli do Betlehema k Ježiškovi poprosiť o darček pre chorú mamičku.

Cesta - po ktorej stretli troch kráľov, anjelov a pastierov bola namáhavá a dlhá, ale nakoniec malí pútnici šťastne prišli do Betlehema. Predniesli svoju prosbu a s ostatnými deťmi, piesňami, básňami a hrou na rozličných hudobných nástrojoch oslavovali Ježiška.

Slávnosť spestril vianočnými piesňami a hrou na harmonike Denis Nevidzan. Prítomným sa  prihovoril aj pán farár František Mikuláš a udelil im slávnostné požehnanie. Nakoniec si všetci zaspievali Tichú noc, svätú noc.