thumb ruzenec vrchrieka2019 018V mesiaci október si uctievame Pannu Máriu ružencovými pobožnosťami a spoločne sa modlíme i pod holým nebom. V nedeľu 13. 10. 2019 pri krásnom slnečnom počasí, keď lístie šušťalo pod nohami, sa stretlo viac ako 170 veriacich pri kaplnke Panny Márie Lurdskej vo Vysokej nad Kysucou – Vrchrieke, Lazy. Rodáci z Vrchrieky, ako i veriaci z okolia sa zišli a uprostred lesov si spoločne uctili Pannu Máriu modlitbou Svätého ruženca.

Pobožnosť viedol pán farár František Mikuláš, za doprovodu speváckej skupiny Vysočanka, ktorá obohatila tento obrad mariánskymi piesňami. Po ukončení pobožnosti v príjemnej atmosfére prítomní zotrvali v debatách a v krásnom slnečnom počasí „babieho leta“ sa nikto neponáhľal domov.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorý sa zaslúžili o pekný a dôstojný priebeh tejto milej slávnosti uprostred lesov. Ďakujeme Pánu Bohu za nádherné počasie, pánu farárovi za dôstojný priebeh pobožnosti, pánu starostovi Mgr. Antonovi Varechovi a DHZ Vysoká nad Kysucou za materiálno-technické vybavenie, speváckej skupine Vysočanka, rodinám Adamčíkovej, Rybičkovej, Kováčikovej, pánovi Miroslavovi Zahatlanovi a pánovi Antonovi Jantošovi za pomoc a organizáciu celej pobožnosti. Touto formou chceme vyjadriť vďaku i všetkým šikovným gazdinkám, vďaka ktorým ani jeden pútnik neodišiel z pobožnosti hladný ani smädný. Všetkým zúčastneným vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať a prosíme o modlitbu za zdravie a silu, aby sme sa mohli o rok opäť stretnúť ...

 

Text: Anna Kováčiková