thumb lupeznicky pochod2019 017Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Obcou Vysoká nad Kysucou, DHZ Vysoká a ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou pripravili v piatok 11. 10. 2019 už 16-ty ročník Lúpežníckeho pochodu – večernej turistickej vychádzky v rámci ktorej sa jej účastníci mali možnosť stretnúť s viacerými rozprávkovými postavami.

Je potešiteľné, že záujem o túto akciu pretrváva o čom svedčí aj skutočnosť, že mnohí rodičia, ktorí sa zúčastňovali tejto akcie v jej prvých ročníkoch sa zúčastňujú akcie aj teraz po rokoch, len s tým rozdielom, že tie prvé ročníky absolvovali v doprovode svojich rodičov a teraz už „v doprovode“ svojich ratolestí.

Odloženie akcie o týždeň sa nakoniec prejavilo ako dobré, pretože pomerne teplé bezoblačné počasie a k tomu mesiac v splne prispeli nemalou mierou k pohodovému zážitku s príchuťou romantiky, podfarbeného aj značným stupňom bázne u tých najmenších účastníkov.

O obľúbenosti tohto pochodu svedčí skutočnosť, že sa ho tento raz zúčastnilo cca 350-370 účastníkov z ktorých bolo 146 registrovaných detí. OZ Voľný čas ďakuje všetkým organizátorom a aktérom, ktorí sa na príprave a priebehu akcie akoukoľvek mierou podieľali.

 

Text: Anton Opial

Foto: Ivan Pavelka