thumb demontaz makovice 03Na vežiach mnohých starých kostolov sa pod vrcholovým krížom nachádza nádoba tzv. „makovica“. Do makovice sa ukladalo posolstvo minulých generácií pre budúce generácie, ako to bývalo zvykom. Ukladanie posolstiev však nebolo pravidlom, o čom svedčí skutočnosť, že otvorené makovice na mnohých kostoloch boli prázdne.

Oči mnohých vysočanov sa preto právom sústredili na chvíľu, kedy bude počas rekonštrukcie strechy veže farského kostola sv. Matúša demontovaný železný kríž spoločne s makovicou. Očakávaný deň nastal 19. augusta 2019, kedy sa chlapi demontujúci plechovú krytinu dostali až k samotnému krížu. Ten bol aj s makovicou umiestnený na dreve, ktoré natoľko poškodené, že z dôvodu bezpečnosti ho bolo nutné spíliť. Po jeho odpílení sa drevo prevrátilo na strechu a makovica sa otvorila. Okrem prachu z nej však nič nevypadlo! Aspoň tak sa to javilo na prvý pohľad. Keď k nej chlapi zostúpili zistili, že z nej vypadol do niekoľko vrstiev poskladaný, zožltnutý a sčernalý papier previazaný tenkým špagátom. Z dôvodu neprítomnosti pána farára nález ihneď prevzal starosta obce, ktorý ho starostlivo uschoval a umiestnil do trezoru.

Po návrate pána farára bol na farský úrad vo Vysokej nad Kysucou v nedeľu 25. augusta 2019 o 13:30 hod. pozvaný vedúci pracoviska Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči - pracovisko Archív Čadca Mgr. Drahomír Velička, PhD. Starosta obce mu za prítomnosti pána farára Mgr. Františka Mikuláša a pozvaných zainteresovaných hostí odovzdal vzácny nález. Po odstránení už rozpadnutého špagátu však skúsený archivár a historik na sklamanie všetkých prítomných konštatoval, že poskladanú listinu nie je možné v aktuálnych podmienkach rozložiť a prečítať. Je to dôsledok toho, že bola uložená priamo v plechovej makovici a nebola v žiadnom ochrannom púzdre či obale. Vplyvom poveternostných podmienok tak listina zrejme časom „ztvrdla“ a akýkoľvek pokus na jej otvorenie by aktuálne viedol k nenávratnému poškodeniu. Archivár a historik Mgr. Drahomír Velička, PhD. preto navrhol, že osloví Univerzitnú knižnicu v Bratislave a taktiež i Slovenskú národnú knižnicu v Martine, ktoré sú vrcholnými kultúrnymi, informačnými, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami v oblasti knižničnej činnosti a ich vedeckí pracovníci majú technické možnosti a potrebné znalosti na sprístupnenie nájdenej listiny.

Tajomstvo a obsah nájdenej listiny z makovice umiestnenej na veži farského kostola sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou tak naďalej ostáva zahalené rúškom tajomstva a na jeho odhalenie si tak budeme musieť, či už trpezlivo alebo netrpezlivo, počkať ...