thumb sv anna 2019 014Ku kaplnke sv. Anny na hore Kyčera, kde sa každoročne koná pri príležitosti sviatku sv. Anny svätá omša, smerujú veriaci pútnici dodnes. Nebolo tomu inak ani v nedeľu 28. júla 2019. Pútnici so sochou Panny Márie, ktorá každý rok takto symbolicky smeruje k svojej matke, vyrazili spred farského kostola sv. Matúša o 09:00 hod. Čestná úloha niesť sochu Panny Márie i tento rok pripadla členom DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov. Najskôr po ceste vedúcej cez obec a neskôr po lesnom chodníku pútnici dorazili ku kamennej kaplnke zasvätenej sv. Anne. V nej sa o 11:00 hod. konala sv. omša, ktorú celebroval Mgr. František Mikuláš.

Je už každoročnou samozrejmosťou, že o občerstvenie všetkých návštevníkov sa starajú oba hasičské zbory. Tento rok bol však výnimočný v tom, že po niekoľkých desaťročiach došlo k vzájomnej dohode a oba hasičské zbory ponúkali svoje dobroty na zasýtenie tela na jednom mieste.

Sv. Anna sa tak prihovorila nie len za krásne počasie, ale i za vzájomnú jednotu a súdržnosť ...

 

O údajnom zjavení sv. Anny sa v Monografii Vysoká nad Kysucou dočítate nasledovné:

"Ešte pred zriadením novej farnosti sa vo Vysokej nad Kysucou udiala mimoriadne zaujímavá udalosť, ktorá celkom iste rozvírila každodenný život celej farnosti, ale nepochybne i širšieho okolia. Na kongregácii bytčianskeho dekanátu 18. septembra 1764 v Predmieri pri Bytči sa prerokúval prípad údajného zjavenia. Pri akejsi studničke sa 12-ročnému dievčaťu z Vysokej mala zjaviť sv. Anna, na ktorej príhovor mali ľudia získať mnohé milosti, ak sa budú modliť a robiť zbožné obety. V zápisnici sa uvádza, že zvesť o tomto prípade sa rýchlo rozšírila a rozrušila aj celé okolie a ľud sa sem zbiehal po zástupoch, najmä z Moravy. Dekan so svojim sekretárom vyšetrovali záležitosť priamo na mieste a zistili, že záležitosť je celá podvodom a príčinou bola túžba po zisku. Hneď na mieste začal odhovárať prítomný ľud a dievčaťu nakázal, aby upustila od vyhlásenia svojho výmyslu, následne zakročil turzovský farár svojimi povzbudeniami, napomenutiami a nariadeniami a dievča svoje tvrdenie odvolalo. Na kongregácii boli prítomní kňazi povzbudení, aby ľud zadržali od navštevovania tohto podvodného miesta. Tradícia tohto údajného zjavenia však v obci pretrvala a v roku 1911 tu bola postavená kaplnka zasvätená práve úcte sv. Anny."

 

Foto: Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Anton Varecha