thumb ockovanie 2019 01V sobotu 22. 6 .2019 sa v našej obci uskutočnilo avízované hromadné očkovanie psov proti besnote a čipovanie psov v zmysle zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti. Očkovania proti besnote sa zúčastnilo cca 298 psov, čo predstavuje cca 58,20% účasť podľa evidencie.  Očkovanie a čipovanie prebehlo bez komplikácií až na mierne meškanie v dôsledku čipovania a  s tým spojenej administrácie.