thumb ocenenie deti 2019 096Vo štvrtok 13. júna 2019 o 11:00 hodine privítal starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha v sále kultúrneho domu 92 talentovaných a šikovných detí zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktoré uspeli v rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.

Stretnutie bolo dôkazom, že vysocké deti patria medzi súťaživé a šikovné deti, ktoré popri svojich školských povinnostiach obetujú svoj voľný čas reprezentácii nielen seba, ale predovšetkým školy a v konečnom dôsledku i celej našej obce Vysoká nad Kysucou.

 Deti v tento deň neprišli súťažiť, merať si svoje vedomosti, zručnosti a svoju šikovnosť s ostatnými, ale prišli, aby si vychutnali pocit odmeny za svoje úspechy.

Starosta obce každému osobne odovzdal Poďakovanie za šírenie dobrého mena nielen ich školy, ale i samotnej obce, poprial im veľa húževnatosti, vytrvalosti, usilovnosti, energie, aby sa pod vedením svojich učiteľov i naďalej zúčastňovali súťaží v rôznych oblastiach, ktoré sú im ponúknuté. Vyslovil aj želanie, aby o rok mohol privítať na takomto stretnutí nielen ich, ale i ich ďalších kamarátov a kamarátky.

 

Text: Nikola Zajacová

Foto: Dávid Nekoranec