thumb valanie maja 2019 047„Máj“ je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam. Pôvodný význam májov upadol, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajinách dodnes. Na Slovensku napríklad máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde je vydaja súca dievka/ich milenka, inokedy sa stavia len jeden ústredný máj pre obec. Pre našu obec Vysoká nad Kysucou bol výnimočný 30. apríl 2019! Pretože v našej obci v priebehu celého dňa postupne „vyrástali“ tradičné máje a tie obec krášlili celý mesiac.

V prvú júnovú sobotu, ktorá tento rok pripadla na 01. 06. 2019, už ako býva zvykom a tradíciou sa konalo v ústredí obce Vysoká nad Kysucou váľanie „obecného mája". Začiatok podujatia odštartovali dva alegorické vozy, ktoré od 15:00 hod. prechádzali obcou a spevom „zvolávali“ obyvateľov do centra obce. Masky tak postupne zvalili „hasičský" máj vo Vyšnom Kelčove a máj pri domove dôchodcov. Po príchode do centra obce začalo tradičné zjednávanie a hádka - či sa strom v podobe mája môže, alebo nemôže vyrúbať. Babka s dedkom tak presviedčali lesáka, aby im dovolil strom vyrúbať a boli mu ochotní za ženu ponúknuť i svoju jedinú dcéru. Keď mu ju však ukázali lesák odpadol a to už bola práca pre prítomný zdravotný personál. Po „zotavení sa“ povolenie na výrub mája vydal, ale radšej ostal naďalej slobodný ....

Po neodmysliteľnej komédii sa začalo s rúbaním mája. Všetkých prítomných svojim spevom potešili Dievčence z Vysokej, FS Vysočanka a Ľudová hudba Muzička spod Grúňa. Po úspešnom zvalení mája maskami, za ktoré sa i tento rok prezliekli členovia OZ Lupežov, sa na námestí pred budovou obecného úradu začala ľudová zábava pod „holým nebom“. Až do neskorých nočných hodín hrala všetkým návštevníkom do tanca hudobná skupina REGENT BAND.

Poďakovanie na záver za skvelý program patrí zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou, OZ Lupežov, FS Vysočanka, Muzičke spod Grúňa, Dievčencom z Vysokej a hudobnej skupine REGENDT BEND.

 

Text: Nikola Zajacová, Mgr. Anton Varecha

Foto: Ing. Ján Lisko