thumb strieborna kysuca2019 ou 004Obec Vysoká nad Kysucou každoročne, pri príležitosti dňa Zeme, pre organizácie pôsobiace na jej území, ale i dobrovoľníkov, vyhlasuje výzvu „Strieborná Kysuca“.

 

 

 

 

Ako prví sa dňa 16. apríla 2019 do výzvy zapojili žiaci ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Tí pod vedením svojich učiteliek vyzbierali od odpadu koryto Kysuce v úseku od mosta na Kamenec až po zdravotné stredisko.

 

V sobotu dňa 20. 04. 2019 sa do výzvy zapojili členovia DHZ Horný Kelčov a to zbieraním odpadov vo vodnom toku „Kelčovanka“. Popri 20 členov DHZ sa akcie zúčastnilo aj 10 detí z detského domova - z Centra pre deti a mládež Bytča, pracovisko Horný Kelčov. Tok „Kelčovanky“ bol rozdelený na úseky, kde deti z detského domova vyzbierali úsek od budovy detského domova smerom na miestnu časť „Rieka“ až po rodinný dom Brezinových. Ešte pred čistením potoka deti z DD vyčistili veľmi znečistený les nad materskou školou, kde je umiestnený krmelec pre zver. DHZ Horný Kelčov vyčistil úsek od budovy DD smerom na Nižný Kelčov po stanicu ŽSR a vodný tok smerom do Liskov až po rodinný dom Janošcových. Celkovo zozbierali cca 50 vriec odpadu, ktoré členovia DHZ zvážali do kontajnera pri kostole a vyčistili úsek dlhý 5,4 km!

 

Do výzvy sa taktiež zapojili i zamestnanci obce Vysoká nad Kysucou, ktorý vyčistili vo štvrtok 2. mája 2019 takmer 1 km dlhý úsek od lávky U Šteglíkov až po most U Rekši. Z rieky Kysuca sa im podarilo vyzbierať odpad, ktorý zaplnil 50 vriec!

 

K svojmu životnému prostrediu nezostali ľahostajní ani členovia ZO ZPCCH, ktorí v piatok 3. mája 2019 pod vedením svojej predsedníčky Oľgy Hancovej vyzbierali odpad z koryta rieka Kysuca v úseku od zdravotného strediska až po lávku U Šteglíkov.

Každý, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do zbierania brehov Kysuce či očisty svojho najbližšieho okolia dokázal, že mu životné prostredie našej obce nie je ľahostajné, i keď treba povedať že tých arogantných, ktorým je to absolútne jedno, je ešte stále mnoho ...