thumb den matiek2019 013Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete. V tento deň dávajú deti svojím mamám dary, často vlastnoručne vyrobené. V tomto sviatku sa odzrkadľuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť matky. Veď každá mama cíti nielen slzy vo svojich očiach, úsmev na svojich perách, ale pozerá a vidí, počúva a počuje všetkých naokolo.

 

Pri príležitosti tohto sviatku obec Vysoká nad Kysucou privítala v nedeľu 05. mája 2019 mamy a staré mamy v sále kultúrneho domu, aby im v deň, ktorý je dňom ich uznania a ocenenia poďakovala za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť. V slávnostnom príhovore sa všetkým mamám prihovoril starosta obce Mgr. Anton Varecha, ktorý im poďakoval za vrelú materinskú lásku, nehu a obetavosť a zároveň im poprial pevné zdravie, veľa šťastia, aby ich materinská láska, ktorú rozdávajú, bola odmenená dobrotou, oddanosťou, úsmevom a láskou ich detí.

Nedeľné popoludnie prítomným spríjemnili svojimi vystúpeniami deti z materskej školy a žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, FS Vysočanka, Dievčence z Vysokej a ľudová hudba Muzička spod Grúňa. V samotnom závere bola všetkým prítomným od prezentovaná prezentácia p. Jankou Beniačovou z Krajského operačného strediska záchrannej služby Žilina, na tému „Kedy je potrebné volať na tiesňovú linku 155“. Praktickú časť, v priestoroch vestibulu, po vedením p. Miriam Hyllovej a p. Janky Beniačovej z Krajského operačného strediska záchrannej služby Žilina si i tí najmenší vyskúšali sami na figurínach.

Pre všetky prítomné mamy a staré mamy bolo pripravené občerstvenie a malý darček.

 

Text: Nikola Zajacová, Mgr. Anton Varecha

Foto: Ing. Ján Lisko

 

 

 

Praktická časť prezentácie na tému „Kedy je potrebné volať na tiesňovú linku 155“ vo vestibule obecného úradu ...