thumb maj2019 obec 006Tohtoročná jar svojim svojím suchým počasím spôsobovala starosti predovšetkým poľnohospodárom a záhradkárom, ktorí sa pochopiteľne obávali o budúcu úrodu. Príchod dažďa preto určite všetkých potešil. Úplne výnimočný bol však dážď 30. apríla 2019! Tak ako sa to hovorí „ako huby po daždi“ totiž v našej obci v priebehu celého dňa postupne „vyrástali“ tradičné máje!

Samozrejme dážď nemal na ich postavenie žiaden vplyv. Práve naopak šikovným chlapom a mládencom, ktorí sa takto stále hlásia k starej stradícii, skôr komplikoval snahu a prácu so stavaním mája robil nebezpečnejšou.

Všetko sa však podarilo a našu obec krášli „obecný“ máj pred budovou obecného úradu, hasičské máje na vrchu Budatín na Nižnom Kelčove a v hasičskom areáli pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana a množstvo ďalších májov pri súkromných domoch, ktoré symbolizujú, že tam býva dievča na vydaj ...

Veľké poďakovanie preto patrí každému jednému chlapcovi a chlapovi, ktorí si dali tú námahu a takto skrášlili našu obec, no a my sa už môžeme tešiť na ich radostné váľanie ...

 

Foto: Ing. Ján Lisko, Ján Varecha, Mgr. Anton Varecha

 

Príprava a stavanie "obecného" mája ...

Príprava a stavanie "hasičského" mája na vrchu Budatín ...

Príprava a stavanie mája v areáli domova dôchodcov ...

Príprava a stavanie "hasičského" mája v hasičskom areáli vo Vyšnom Kelčove ...