thumb semetesska tragedia2019 03320. apríla 2019 ubehlo už 74. rokov od udalosti, ktorá je v histórii obce Vysoká nad Kysucou označovaná ako najhoršia krvavá dráma. Udalosť označovaná ako Semetešská tragédia navždy zmenila osudy nie len obyvateľov osady Semeteš, ale i obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou.V piatok 20. apríla 1945 sa začínal ďalší jarný deň. Chlapi sa chystali orať, kravy boli na pastve a do osady - prišla vojna!

Možno niektorí z obyvateľov videli skupinu prechádzajúcich vojakov posluhujúcich nemeckému Wermachtu dúfajúc, že prejdú a zasa bude dobre, ale náhly výbuch nastraženej nášľapnej míny v okamihu sekundy navždy zmenil ich osudy. Nie osudy vojakov či partizánov, ale osudy obyčajných ľudí. To čo sa dialo potom je mnohým dobre známe avšak predsa nepredstaviteľné – horiace domy, plačúce ženy, krik, streľba a nechápavý strach na tvárach 21 odvádzaných mužov. Ani jeden z nich netušil kam idú a čo s nimi bude ... Na mieste, kde dnes stojí skromný pamätník im bezcitní vrahovia ich túžby, nádeje, sny a to najcennejšie čo mali – holý život ...

Obec Vysoká nad Kysucou si v nedeľu 28. apríla 2019 pripomenula túto hroznú udalosť jej histórie pietnou spomienkou, ktorá je každoročne organizovaná priamo pri pamätníku obetiam Semetešskej tragédie, ktorý ako nemý svedok stojí na mieste, kde vyhasol život 21 mužov. Pietnej spomienkovej slávnosti sa okrem starostu obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antona Varechu zúčastnil i podpredseda ŽSK Ing. Milan Laurenčík, podpredseda SZFB RSDr. Juraj Drotár, predseda ZO SZFB Tibor Gáborík, zastupujúci veliteľ Náčelník štábu 5. Pluku špeciálneho určenia Žilina pplk. Mgr. Ing. Pavel ŠVELKA, primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis, starosta obce Makov Martin Pavlík, členovia Klubu priateľov Francúzska a Slovenska, poslanci obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, hlavný kontrolór obce, členovia Klubu vojenskej histórie Polom a Ľ. Slobodu a ďalší pozvaní hostia.

Súčasťou bola i symbolická moderovaná ukážka oslobodzovacích bojov z roku 1945 v podaní členov Klubu vojenskej histórie Polom a Ľ. Slobodu, ktorú si všetci návštevníci mohli pozrieť po ukončení oficiálnej časti pietnej spomienky.

 

Text: Mgr. Anton Varecha, Nikola Zajacová

Foto: Ing. Ján Lisko