thumb strazenie bozieho hrobu2019 01Členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov sú samozrejmou súčasťou kultúrneho spoločenského a náboženského života obce. Vo Vysokej nad Kysucou sa stalo už tradíciou, že hasiči počas Bielej soboty držia čestnú stráž pri Božom hrobe vo farskom kostole svätého Matúša. Výnimkou nebola ani Biela sobota 20. apríla 2019, počas ktorej sa pri Božom hrobe striedali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov v hodinových intervaloch. Hasiči vo Vysokej nad Kysucou tak vzdali vďaku nášmu spasiteľovi, ktorý za nás a naše hriechy priniesol tú najväčšiu obetu na kríži ...

 

Foto: Stanislav Ševčík, Mgr. Katarína Jantošová