thumb kniznica2019 009Od štvrtku 14. marca 2019 do piatku 22. marca 2019 žiaci zo ZŠ s MŠ E.A Cernana a deti z materskej školy so svojimi pani učiteľkami navštívili obecnú knižnicu, ktorá pre nich pripravila tradičné čitateľské podujatia, pri príležitosti „MAREC MESIAC KNIHY“.

Pracovníčka knižnice Nikola Zajacová deti privítala, porozprávala im o knižnici, dozvedeli sa ako sa môžu stať čitateľmi, aké sú pre nich vhodné knihy a zoznámila ich s priestormi knižnice. V detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách. Vysvetlila deťom i postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami a pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi. Deti odchádzali spokojné a obohatené o nové zážitky.