thumb velka nocObec Vysoká nad Kysucou bude v dňoch od pondelka 01. apríla 2019 do piatku 12. apríla 2019 poriadať Veľkonočnú výstavu vo výstavných priestoroch vestibulu na prízemí budovy obecného úradu. Touto cestou sa obraciame s prosbou na Vás šikovné ženičky, ktoré by ste mali záujem svoje výrobky zapožičať alebo darovať do Veľkonočnej výstavy, aby ste ich priniesli do obecnej knižnice vo Vysokej nad Kysucou prípadne telefonicky kontaktovali pracovníčku kultúry Nikolu Zajacovú najneskôr do štvrtku 28. 03. 2019 do 15:00 hod.

Zapožičané výrobky Vám budú samozrejme vrátené späť po odinštalovaní Veľkonočnej výstavy t.j. 15. apríla 2019 - 16. apríla 2019, aby ste si mohli nimi skrášliť Vaše domácnosti počas nadchádzajúcich sviatkov. Za Vašu pomoc Vám ĎAKUJEME.