thumb pochovavanie basy2019 090Fašiangové obdobie, ktoré sa začína od Troch kráľov a končí sa Popolcovou stredou, je časom veselosti, hodovania a zábavy. Jeho vyvrcholením je symbolické pochovanie basy. Inak tomu vo Vysokej nad Kysucou nebolo ani tento rok.

V sobotu 2. marca 2019 o 19:00 hod. sa prišli do sály kultúrneho domu „rozlúčiť“ s fašiangovým obdobím i vysočania. O dobrú zábavu sa počas celého večera postarala vysocká hudobná skupina Regent Band.

Pre všetkých návštevníkov bol okrem tradičných domácich šišiek, ktoré sú akousi neodmysliteľnou súčasťou záveru fašiangu, pripravený i kultúrny program, v ktorom sa predstavilo so svojím pásmom OZ Lupežov a nádherné masky, ktorým podobné nikde na Kysuciach nenájdete a ktoré pri vstupe do sály privítali všetci prítomní veľkým potleskom. Basu na jej poslednej ceste „odprevadilo“ OZ Lupežov v spoločnom symbolickom smútočnom sprievode masiek. Neutíchajúci potlesk a smiech bol neklamným znakom toho, že fašiangový program sa prítomným hosťom páčil. Basa tak vo Vysokej nad Kysucou, vo svojom pomyselnom hrobe ticha, bude odpočívať 40 dní ...

 

Text: Nikola Zajacová

Foto: Ing. Ján Lisko