V stredu 27. februára 2019 sa konala Výročná členská schôdza ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou v sále Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou. Schôdze sa zúčastnilo 77 členov organizácie, zástupkyňa za obec Vysoká nad Kysucou Nikola Zajacová, predseda ZO PFB Vysoká nad Kysucou Tibor Gáborík a prednášajúci z odboru kriminalistiky MV SR pracovisko Žilina.

Schôdza sa niesla v priateľskom duchu, bol zvolený nový výbor organizácie a novou predsedníčkou organizácie sa stala Oľga Hancová.

Dve členky boli ocenené ďakovným listom OV ZPCCH, ktoré im odovzdala doterajšia predsedníčka organizácie Mária Šupčíková.

Uctili sme si troch jubilantov. V závere schôdze doterajšia predsedníčka organizácie Mária Šupčíková poďakovala členom za prejavenú dôveru, ktorú jej dávali po dobu 15 rokov a zaželala všetko dobré novému výboru.

 

Text: Mária Šupčíková