thumb silvester2018 003K lúčeniu so starým rokom a k uvítaniu toho nového, patria zábavy, prípitky a samozrejme ohňostroje. Spoločným znakom všetkých osláv je spoločné stretnutie sa, pozastavenie a vzájomné zavinšovanie si.

Obec Vysoká nad Kysucou usporiadala pre všetkých svojich občanov a návštevníkov obce 31. decembra 2018 Silvestrovský ohňostroj spojený so slávnostným prípitkom. Čas konania podujatia bol zámerne vybraný po „ďakovnej” pobožnosti za kalendárny rok 2018, ktorá sa konala o 16:00 hod. v kostole sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou, aby na námestie do centra obce mohli prísť aj tí najmenší obyvatelia.

V kultúrnom programe sa početnému publiku predstavila ĽH Muzička spod Grúňa spoločne s Dievčencami z Vysokej a Zbojníci z Lupežova. Po ich vystúpení nasledoval príhovor starostu obce Mgr. Antona Varechu a symbolický novoročný prípitok. Po tónoch štátnej hymny, nasledoval očakávaný ohňostroj. Oblohu nad námestím rozžiaril presne o 17:45 hod. Nádherné a nekonečné farebné divadlo tak potešilo nie len deti, ale i tých skôr narodených. Vďaka „teplému” občerstveniu, o ktoré sa postarali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou, sa návštevníci rozchádzali do svojich domovov niekoľko hodín po jeho ukončení ...