thumb projekt1VÚB Banka a.s. podporí 4 projekty z každého kraja, ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov. Projekty dostanú od Nadácie VÚB grant v maximálnej výške 5 000 €. Medzi vybrané projekty a do verejného hlasovania bol zaradený i projekt našej obce!!!

Zo získaných finančných prostriedkov by obec uskutočnila realizáciu projektu prospešnú pre celú komunitu - vybudovanie oddychového miesta.

 

Naším hlavným cieľom pri realizácii projektu je zlepšiť život ľudí, napomôcť fungovaniu komunity, pomáhať si jeden druhému nezištnou prácou a budovať krajšie prostredie pre ostatných, nielen pre seba samotných, ale i pre návštevníkov našej obce.

Zámerom projektu je vybudovanie oddychového miesta pre turistov, cyklistov, občanov a návštevníkov obce Vysoká nad Kysucou v miestnej časti Nižný Kelčov v blízkosti autobusovej a železničnej zastávky. Realizáciou zámeru dôjde k skrášleniu a zveľadeniu danej lokality verejného priestranstva, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia a návštevníci našej obce. Revitalizácia priestoru zahŕňa osadenie lavičiek, stojanov na bycikle, vybudovanie spevnenej plochy a výsadbu zelene.

Projekt s názvom: Neničme, ale zveľaďujme

Kedy? Hlasovať je možné od 26. novembra do 9. decembra

Kde? https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/

Ako? Vyberte možnosť - Žilinský kraj a zadajte svoje telefónne číslo, na ktoré Vám bude obratom bezplatne zaslaný overovací kód potrebný pre dokončenie hlasovania, vyberte projekt, za ktorý chcete hlasovať.

 

SPOJME SILY a dokážme, že nám na našej obci záleží ....

 

A tento priesto môžeme spoločne zmeniť ...