thumb chodnik cintorin ustredie 019Súčasťou investičných zámerov obce Vysoká nad Kysucou v kalendárnom roku 2018 bola i výstavba prvej etapy chodníkov na pohrebisku v ústredí obce. Práce na výstavbe prvého chodníka započali v mesiaci jún. Obec práce realizovala prostredníctvom kmeňových zamestnancov obce.

Z dôvodu súbežného výkonu množstva drobných obecných prác a z dôvodu vzniknutých technických problémov na existujúcom vodovodnom potrubí na pohrebisku v ústredí obce, práce napredovali pomalšie ako bol samotný predpoklad.

Súčasťou výstavby chodíka bolo zároveň i zriadenie siete „technického“ elektrického rozvodu, ktorý bude slúžiť pracovníkom pohrebiska pri výkone ich pracovných činností a taktiež i modernizácia a skultúrnenie rozvodu úžitkovej vody pozdĺž novovznikajúceho chodníka.

Nový chodník bol definitívne dokončený v mesiaci august. Skutočnosť, že práce realizovala obec prostredníctvom zamestnancov obce a v letných mesiacoch i za pomoci študentov – brigádnikov, mala za následok šetrenie plánovaných finančných prostriedkov. V prípade priaznivého počasia by teda mohlo dôjsť k začatiu výstavby ďalšej etapy resp. jej časti ešte tento rok po Sviatku všetkých svätých.