thumb sv anna 2018 10V Monografii Vysoká nad Kysucou sa môžeme dočítať: „Ešte pred zriadením novej farnosti sa vo Vysokej udiala mimoriadne zaujímavá udalosť, ktorá celkom iste rozvírila každodenný život celej farnosti, ale nepochybne i širšieho okolia. Na kongregácii bytčianskeho dekanátu 18. septembra 1764 v Predmieri pri Bytči sa prerokúval prípad údajného zjavenia.

 

Pri akejsi studničke sa 12-ročnému dievčaťu z Vysokej mala zjaviť sv. Anna, na ktorej príhovor mali ľudia získať mnohé milosti, ak sa budú modliť a robiť zbožné obety. V zápisnici sa uvádza, že zvesť o tomto prípade sa rýchlo rozšírila a rozrušila aj celé okolie a ľud sa sem zbiehal po zástupoch, najmä z Moravy. Dekan so svojim sekretárom vyšetrovali záležitosť priamo na mieste a zistili, že záležitosť je celá podvodom a príčinou bola túžba po zisku. Hneď na mieste začal odhovárať prítomný ľud a dievčaťu nakázal, aby upustila od vyhlásenia svojho výmyslu, následne zakročil turzovský farár svojimi povzbudeniami, napomenutiami a nariadeniami a dievča svoje tvrdenie odvolalo. Na kongregácii boli prítomní kňazi povzbudení, aby ľud zadržali od navštevovania tohto podvodného miesta. Tradícia tohto údajného zjavenia však v obci pretrvala a v roku 1911 tu bola postavená kaplnka zasvätená práve úcte sv. Anny.“

Každoročne si túto udalosť veriaci v obci Vysoká nad Kysucou pripomínajú púťou ku kaplnke sv. Anny na horu Kyčera. Tohtoročný termín konania sa kresťanskej púte a sv. omše pri kaplnke sv. Anny padol na nedeľu 29. júla 2018. Sv. omšu, ktorá sa začala o 11:00 hod. celebroval vysocký pán farár František Mikuláš.

Tak, ako to už na púti ku kaplnke sv. Anny na hore Kýčera býva zvykom, po skončení sv. omše bolo pre všetkých pútnikov a návštevníkov pripravené občerstvenie, o ktoré sa už tradične, na „svojich miestach“ starajú členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov.

Krásne letné počasie a sv. omša na mieste zjavenia sa sv. Anny, i keď údajného, zanechali v každom zúčastnenom krásny duchovný zážitok a tak sa pútnici i tento rok vracali od kaplnky sv. Anny vo Vysokej nad Kysucou do svojich domovov posilnení na duchu i na tele ...