thumb sikovni ziaci2018 014Starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha prijal 05. júna 2018 o 11:00 hodine v sále Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou talentované a šikovné deti zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktoré uspeli v rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.

Účasť 46 žiakov bola dôkazom toho, že vysocké deti patria medzi súťaživé a šikovné deti, ktoré popri svojich školských povinnostiach obetujú svoj voľný čas reprezentácii nielen seba, ale predovšetkým školy a v konečnom dôsledku i celej našej obce Vysoká nad Kysucou. Deti v tento deň neprišli súťažiť, merať si svoje vedomosti, zručnosti a svoju šikovnosť s ostatnými. Prišli, aby si vychutnali pocit odmeny za svoje úspechy.

Starosta obce každému osobne poďakoval za šírenie dobrého mena nielen ich škole, ale i obci samotnej, poprial im veľa húževnatosti, vytrvalosti, usilovnosti, energie, aby sa pod vedením svojich učiteľov i naďalej zúčastňovali súťaží v rôznych oblastiach, ktoré sú im ponúknuté. Vyslovil aj želanie, aby o rok mohol privítať na takomto stretnutí nielen ich, ale i ich kamarátov a kamarátky.

 

Text: Nikola Zajacová

Foto: Ing. Ján Lisko