thumb den ucitelov2018 021„Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy,

nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova.“

„Deň učiteľov“ sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a naše poďakovanie.

Pri príležitosti sviatku všetkých učiteľov privítal, starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, vo štvrtok 28. marca 2018 pedagogických pracovníkov, pod vedením pána riaditeľa Mgr. Alojza Žuffu, v sále kultúrneho domu. Vo svojom slávnostnom príhovore im vyjadril úctu a poďakovanie za ich náročnú a obetavú prácu, ktorou denne prispievajú k rozvoju poznania a vychovávaniu nových generácií obyvateľov našej obce. Slávnostné popoludnie spríjemnili učiteľom svojim vystúpením škôlkari zo ZŠ s MŠ E.A.Cernana so svojimi básňami, piesňami a krásnym tancom.