thumb schody dom sluzieb 06Jednou z tohtoročných stavebných priorít obce je reálne začať s výstavbou chodníka v centre obce. Po prípravnej technickej dokumentácií, stretnutí a spoločnom jednaní s dotknutými vlastníkmi pozemkov, ktorí vydali obci potrebné súhlasy a následnom stretnutí s projektantom, ktorý pre obec pripravuje potrebnú technickú technickú dokumentáciu došlo i k vyriešeniu niektorých lokálnych technických obmedzení.

Tými bolo vyriešenie umiestnenia dvoch prechodov pre chodcov a vedenie chodníka pred budovou domu služieb. Limitujúca šírka cestného telesa, existujúci svah a pravotočivá zákruta predstavujú závažné limitujúce prvky.

Počas realizácie výmeny okien v budove domu služieb preto obec prišla s riešením odstrániť pôvodné schody pred Domom služieb a celý hlavný vchod vsunúť do chodby vstupnej budovy. Došlo tak k vytvoreniu priestoru pre chodník pred budovou a pridanými hodnotami sú estetickejší vzhľad no predovšetkým prekryté vstupné schody.

V prvej fáze prác muselo dôjsť k zmene umiestnenia vykurovacieho telesa vo vstupnej chodbe Domu služieb. Limitujúcimi prvkami v tomto prípade bolo veľmi málo priestoru, existencia umiestnenia elektrických rozvádzačov a umiestnenie dverí do ďalších miestností. Profesionálnu prácu v tomto prípade však odviedol pán Peter Najdek so svojím tímom, ktorí vyriešili zmenu umiestnenia vykurovacieho telesa v súvislosti s jeho pripojením a taktiež muselo dôjsť i k zmene stúpačiek na prvé poschodie.

V ďalšej fáze prác bola dodávateľskou spoločnosťou EKODREVSTAV vybudovaná nová stena a osadené nové vchodové dvere. Následne pracovníci obce začali s búracími prácami. Ako prvé boli odstránené pôvodné presklené hliníkové dvere. Následne boli s použitím pneumatického kladiva odstránené vstupné schody. Po odstránení stavebnej sute pracovníci obce zrealizovali stabilizáciu existujúceho muriva. Hlavnou časťou prác bolo vybudovanie nových schodov a úprava vysekaného otvoru.

V závislosti od počasia budú dokončené povrchové úpravy stien celého vstupu a schody budú obložené protišmykovou dlažbou. Na schody budú zároveň umiestnené i nerezové vodiace lišty, aby bol vstup bezbariérový.