thumb vianocny koncert2017 003Advent, oproti ostatným častiam roka, vzbudzuje v ľuďoch pocit spolupatričnosti, vzájomnej pomoci a ochoty pomáhať. I preto je Advent časom, kedy sa poriadajú rôzne charitatívne podujatia, zbierky či benefičné koncerty. Tie sa konajú takmer v každej obci či meste. Každoročne sa benefičný koncert koná i v obci Vysoká nad Kysucou. Hlavným organizátorom tohtoročného benefičného resp. vianočného koncertu bola Farnosť Vysoká nad Kysucou. Svojím umením prišla farníkov z Vysokej nad Kysucou v piatok 29. decembra 2017 o po sv. omši, ktorá začínala o 17:45 hod., potešiť dychová hudba Kolárovičanka so svojimi sólistami.

Nádherný moderovaný program bol zložený z krásnych kolied a piesní z vianočnou tématikou. Hodinový program odmenili diváci búrlivým potleskom a standing ovation. Po záverečnom požehnaní, ktoré udelil pán farár Mgr. Juraj Bunčiak si tak diváci odnášali domov nie len krásny kultúrny zážitok, ale i príjemný pocit pri srdci vďaka krásne strávenému podvečeru. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité pre potreby našej farnosti. Za každý milodar zo srdca ĎAKUJEME ...