thumb rozoravanie chodnika 001Súčasťou prebiehajúcej údržby miestnych komunikácií bolo i spustenie údržby chodníka nachádzajúceho popri ceste II/487 v centre obce. Pre úspešnú realizáciu tohto cieľa obec začala využívať technické zariadenie Citymaster 600, ktorý bol dovybavený snežnou radlicou ... a tešíme sa ide to ...