thumb most reksi 007Súčasťou schválených výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Vysoká nad Kysucou pre rok 2017 bola i rekonštrukcia povrchového krytu mostného telesa smerom do osady U Rekši. Po posúdení mostovej konštrukcie odborne spôsobilou osobou bolo konštatované, že samotná nosná konštrukcia nevykazuje žiadne známky statického poškodenia, avšak povrchový kryt a chodníky po oboch stranách predstavujú bezpečnostné riziko, ktoré bolo umocnené do strán vychýleným zábradlím.

 

Z uvedených dôvodov sa preto obec Vysoká nad Kysucou rozhodla pre jeho urýchlenú rekonštrukciu. S prácami sa začalo 23. augusta 2017. Paradoxne sa však najskôr začalo búrať. Ochotní chlapi z Nižného konca, pod vedením poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Jozefa Vavricu, ktorý zabezpečil potrebné vybavenie a náradie, najskôr elektrickými zbíjačkami odstránili zvetraný betónový chodníka z ľavej i pravej strany mostovky. Most i obnažené zábradlie vyčistili a pripravili tak na ďalšie stavebné práce.

Od 11. septembra 2017 začali pracovníci spoločnosti Estor Building s.r.o. s rekonštrukčnými prácami samotnej mostovky. Ako prvé však muselo prísť na rad zábradlie. To bolo v prvej fáze narezané v každom nosnom stĺpiku, vyrovnané a následne opätovne prizvárané. Po úprave zábradlia začali pracovníci s osádzaním cestných obrubníkov a následne s výstavbou vyvýšeného pravostranného chodníka. Cieľom výstavby chodníka len po jednej strane mosta, bolo zlepšiť prejazdnosť mosta a tým i ochrániť samotných chodcov. Po dokončení betonáže chodníka, vytvorení chodníkových nábehov a náteru zábradlia, bola mostovka pripravená na realizáciu poslednej fázy rekonštrukcie a to pokládku asfaltového krytu vozovky. Tie boli zrealizované dňa 29. septembra 2017.

Ich ukončením zároveň došlo k ukončeniu rekonštrukčných prác mosta, ktorý takto obnovený môže naďalej „slúžiť“ obyvateľom našej obce.

Poďakovanie okrem všetkým zainteresovaným patrí poslancovi obecného zastupiteľstva Jozefovi Vavricovi, Jánovi Šobichovi, Jánovi Turčákovi a Tiborovi Kománkovi za aktívnu pomoc pri realizácii celého zámeru