thumb uvitanie november2016 016Slávnostné chvíle z príležitosti uvítania detí do života zažili rodičia spolu so svojimi ratolesťami 09. novembra 2016 v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. Zástupcovi starostu obce pánovi Jánovi Lysíkovi boli menovite predstavené deti, ako naši noví najmenší spoluobčania obce, ktoré rodičia priniesli k slávnostnému privítaniu do života a zápisu do Pamätnej knihy.

Po predstavení našich najmenších spoluobčanov, ktorými sú:  Beátka Dideková, Zuzanka Jurkyová, Markétka Štvrtková, Karinka Šuleková, Dianka a Vaneska Višinské, Lukáško Janský a Maroško Daniel  ich v slávnostnom príhovore privítal zástupca starostu obce Vysoká nad Kysucou pán Ján Lysík. Rodičom poprial, aby trpezlivo budovali príbytok lásky, istoty, aby svojim deťom odovzdali životnú skúsenosť, múdrosť, poznanie, nech ich vychovávajú s vrúcnou trpezlivosťou a veľkorysou rodičovskou láskou. Deťom zaželal pevné zdravie, veľa šťastia a radosti do všedných dní života. Po zápise rodičov do pamätnej knihy a odovzdaní darčekov, prítomným spríjemnili tieto chvíle pekným programom deti a pani  učiteľky z materskej školy.

Z nehy a lásky narodí sa človek, maličké zrnko zrelých ľudských liet. Z liet a lásky narodí sa človek, ten najväčší zázrak, aký pozná svet. Vítam ťa na svet, dieťatko malé, otcova pýcha, matkino šťastie. Život nový, kvietok rozvitý na rázcestí. V náručí matkinom sníš bezpečne, sen bozkáva tvoje malé očká. Celé sa podobáš kvetu ruže, čo v letnom slnci rozkvitá.