thumb mikulas2015 20Svätý Mikuláš, ktorý donesie darčeky všetkým prítomným vysockým deťom neobišiel našu obec ani tento rok. Mikuláš do kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou zavítal v piatok 04. decembra 2015 o 17:00 hod. Deti sa naňho naozaj museli veľmi tešiť, veď prvé hlúčiky netrpezlivcov sa začali tvoriť už okolo 16:00 hod.

Očakávaný príchod Mikuláša a jeho sprievodu svojím programom spríjemnili deti z materských škôlok Ústredie i Vyšný Kelčov, deti zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana a elokovaného pracoviska Vyšný Kelčov. Keď Mikuláš s anjelmi, ktorí niesli plné koše darčekov vstúpil do zhasnutej sály, nastalo úplné ticho. Na javisku otvoril svoju čarovnú knihu, v ktorej hľadal zoznam neposlušných detí. V tom do sály „vtrhli“ čertiská, ktoré sa snažili deti vystrašiť, ale vďaka detskej nebojácnosti a tomu, že celý rok poslúchali, nemali čerti veľa roboty. Zato Mikuláš áno. Svojimi darčekmi potešil až 332 detí. Deti mu poďakovali a sľúbili, že celý rok budú dobré a budú sa tešiť, keď príde zimný čas a s ním sa stretnú zas.

Keď sa kôš s darčekmi úplne vyprázdnil, Mikuláš pozval všetkých do parku pred obecný úrad, kde spoločne s obdarovanými deťmi, ktorým v očiach žiarila radosť, rozsvietil svojou čarovnou palicou prvý vianočný stromček v našej obci.