thumb uprava kriza vysoka 02Pred blížiacim sa sviatkom všetkých svätých bola zrealizovaná i neplánovaná rekonštrukcia hlavného kríža na pohrebisku v Ústredí. Obec Vysoká nad Kysucou prostredníctvom svojich zamestnancov preto začala s rekonštrukčnými prácami samotného kríža.

 

Práce spočívali v odstránení pôvodného umučenia a jeho železných úchytov. Následne bol celý kríž obrúsený, natretý antikoróznym náterom a nakoniec bol aplikovaný vrchný náter. Základové stupne pod krížom, ktoré slúžia ako priestor na umiestnenie horiacich sviečok, boli obložené prírodným brúseným kameňom čo umožní lepšiu údržbu a čistenie od roztopeného vosku sviečok. Na bočné steny základových stupňov bol nanesený marmolit. Tým pomysleným vrcholom prác bola montáž nového umučenia.

Montáž v piatok 30. októbra 2015 zrealizoval jeho autor majster Jozef Liška.
Veľké poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným do prác, nakoľko umučenie bolo obci darované sponzorsky!