logo projektuKomunitárny program Európskej únie "Európa pre občanov" financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ. Dňa 14. apríla 2014 program vstúpil do nového sedemročného cyklu pre roky 2014 - 2020. 

V rámci tohto programu môžu miestne a regionálne orgány, mimovládne organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie získať finančnú podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

 

Obec Vysoká nad Kysucou, tak ako i ostané obce a mestá Slovenskej republiky, sa úspešne zapojila do Programu „Európa pre občanov“. Obec Vysoká nad Kysucou predložila žiadosť s názvom „My a Európska únia“ a vďaka úspešnému posúdeniu žiadosti získala finančnú dotáciu vo výške 16 500.00 €. V rámci tohto projektu obec mohla uskutočniť podujatia, ktorých sa zúčastnili obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou a partnerských obcí: Makov, Hutisko-Solanec a mesta Karolínka. Obec zo schváleného finančného príspevku zakúpila veľkoplošné pódium so zastrešením, na ktorom boli prezentované príspevky o EÚ účastníkmi podujatí a taktiež aj remeselnícke stánky, v ktorých remeselníci ukázali a odovzdali svoje skúsenosti a zručnosti širokej verejnosti.

 

pdfInformácie o projekte "My a Európska únia" - Information on the project "My a Európska únia"112.67 KB18/10/2015, 12:03

 

Projekt „My a Európska únia” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

logo EoP

 

Okrem usporiadaných podujatí obec vďaka implementácii projektu získala pódium o rozmere 10m x 5m vrátane jeho zastrešenia a taktiež 10 kusov remeselníckych stánkov ...