thumb odpad vrchrieka 03 Obec Vysoká nad Kysucou vyvíja neustálu snahu a apeluje na vás občanov, že neporiadok okolo kontajnerov nevzniká len tak sám od seba. Už umiestnené veľkoobjemové kontajnery sú vyhradené pre majiteľov nehnuteľností v osadách kde sa nachádzajú!

Nemilou realitou je však skutočnosť, že veľkoobjemové kontajnery bývajú zaplnené takmer okamžite po ich vývoze a je úplne samozrejmé že tí, pre ktorých sú určené, takéto množstvo odpadu nie sú schopní vyprodukovať a už vôbec nie narobiť neporiadok v ich najbližšom okolí.

 

Je pochopiteľné, že neustále upratovanie okolia veľkoobjemových kontajnerov, pravidelne preplnených kontajnerov pri pohrebiskách (kde naši nebohí blízky naozaj vyhadujú všetko od lepenky až po koberce☺), vždy v pondelok plných košov v autobusových zastávkach a pod., ide na úkor verejných financií a teda z rozpočtu obce!!! Za takto vynaložené peniaze na likvidáciu odpadu a doslova pohŕdanie pracovnou silou zamestnancov obce, by mohla obec niečo zrealizovať či zveľadiť. Je smutné, že mnohí z nás, lebo nikto cudzí tu odpad nedováža, uprednostia keď sa radšej za nimi upratuje a dôkazom toho je i odpad pozdĺž štátnych či miestnych komunikácií ...

 

Pozrite sa teda, ako to na niektorých miestach po niektorých našich "uvedomelých občanoch" vyzerá ...

 

Kontajnery na cintoríne v ústredí - asi si niekto z tu ležiacich opravoval strechu ....

 

 

Hranica vo Vyšnom Kelčove - takto tu vítame turistov ...

 

 

Nižný koniec - bez tejto "kôpky" u plota vedľa štátnej cesty si nikto z nás prejazd už asi nevie ani predstaviť ...

 

 

Široký most - autobusová zastávka hodná filmu Akty X - záhadné miesto priťahujúce odpad zo širokého okolia ...

 

 

Škradné - VOK, ktorý drží osobný rekord najdlhšie bol prázdny asi pol dňa ...

 

 

Nižný koniec U Sojkov - tu sa pravidelne "zodpovední" občania starajú o zateplenie budovy ....

 

 

Priestor vedľa bývalej starej pošty - biela tabuľka na čiernom podklade o zákaze ukladania odpadu je pre mnohých neviditeľná ...

 

 

Priestor železničnej stanice v ústredí - idem na vlak a zoberiem odrazu so sebou aj vrece s odpadom ...

 

 

Vrchrieka - jednoznačne najobľúbenejší kontajner. Niekedy máme pocit, že keby sme tento kontajner odstránili, tak sa príde sťažovať také množstvo ľudí, že by sa nevošli ani do kultúrneho domu ...

 

 

Zátoka - tu obec zvažuje jednoznačnú sťažnosť - tie kontajnery dodávajú jednoducho malé!

 

 

Fotografie však zachytávajú naozaj iba zlomok toho všetkého neporiadku, ktorý je nutné zo strany obce neustále upratovať, likvidovať a odstraňovať. Tak poďte nám už s tým pomôcť!