thumb hody2015 nedela 053Ako to už každoročne býva zvykom a tradíciou i tento rok sa v čase sviatku patróna farského kostola sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou konali Matúšovské hodové slávnosti. Hodové slávnosti, ktoré trvali od 18. septembra 2015 do 20. septembra 2015 otvorili v piatok hasičskou tanečnou zábavou hasiči z DHZ Vysoká nad Kysucou. O dobrú zábavu sa počas celého večera postarala vysocká hudobná skupina Regent Band.

 

Sobotňajšie popoludnie patrilo ako tradične poľovníkom z poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou, ktorí potvrdili svoje kvality a navarili na námestí opäť vynikajúci guláš z diviny. Návštevníci tak mohli ochutnať túto jedinečnú špecialitu a nazbierať potrebné sily na program pod názvom FESTROCK VYSOKÁ 2015, ktorý odštartovala svojím vystúpením o 19:00 hod. skupina OLD DOGS. V programe ďalej vystúpili skupiny KAŤÁCI s.r.o. a skupina KORIDOR. Hlavným hosťom večera bola skupina LUCIE Revival, ktorá nezostala nič dlžná svojej dobrej povesti a tí čo prišli si to určite aj patrične „užili“.

Vyvrcholením hodového trojdnia bola nedeľa. Už od rána si mohli návštevníci pozrieť tradičný remeselnícky jarmok. Výnimkou nebola ani tento rok pestrá a bohatá ponuka stánkov s „hodovým“ tovarom. Hlavný nedeľňajší program sa začal o 9:15 hod. slávnostným sprievodom, ktorý išiel od kultúrneho domu do kostola sv. Matúša, za účasti starostu obce, primátorov a starostov okolitých miest a obcí, poslancov obecného zastupiteľstva, členov DHZ Vysoká nad Kysucou, DHZ Horný Kelčov, členov poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou i členov ďalších spoločenských organizácií, ktorých doprevádzala svojou hudbou ľudová hudba Muzička spod Grúňa. O 9:30 hod. sa konala slávnostná „hodová“ svätá omša v kostole sv. Matúša. Nedeľňajšie dopoludnie sa nieslo v duchu tradícií a folklóru. Za účasti vzácnych hostí – poslanca VÚC a primátora mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozefa Grapu, poslankyne VÚC a starostky obce Skalité PaedDr. Andrei Šimurdovej, primátora mesta Turzovka JUDr. Ľubomíra Golisa, starostu obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraja Hlavatého, starostu obce Makov Martina Pavlíka, starostu obce Raková Mgr. Antona Heglasa, starostky obce Svrčinovec Mgr. Renáty Majchrákovej, starostky obce Klubina Mgr. Boženy Poliačkovej, starostu obce Ochodnica Radoslava Ďurošku a starostu obce Hutisko-Solanec Ing. Vladimíra Petruželu, vystúpil pred začiatkom programu so svojim slávnostným príhovorom starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha. Vo svojom príhovore privítal všetkých prítomných a zaželal im príjemnú zábavu a zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o zdarný priebeh Matúšovských hodových slávností. V úvode kultúrneho programu sa predstavil Detský folklórny súbor Soláněk a cimbálová muzika Strunka z obce Hutisko-Solanec, ženská folklórna skupina Makovanka a heligonkárka Vlasta Mudríková zo Skalitého. Ďalej v programe vystúpili cimbalová muzika Javorník z mesta Karolínka, ženská spevácka skupina Vysočanka, Dievčence z Vysokej v doprovode ľudovej hudby Muzičky spod Grúňa. Vyvrcholením celého programu bolo vystúpenie folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta. Dokonalá choreografia, krásny spev a tanec v ich podaní uchvátil všetkých prítomných divákov. Moderovania kultúrneho programu sa bravúrne zhostila Zuzka Gacíková, ktorej patrí nesmierna vďaka.

Súčasťou hodového dňa boli i vyhliadkové lety helikoptérou nad obcou Vysoká nad Kysucou, ktoré realizovala spoločnosť HELICO s.r.o. Poďakovanie samozrejme patrí i sponzorom: TES Media s.r.o., VIX s.r.o., OCR Kysuce, Ján Jantoš, Mikroregión Horné Kysuce, ďalej Antonovi Dorociakovi, Rudymu Zajacovi, PZ Vysoká, DHZ Vysoká nad Kysucou, DHZ Horný Kelčov, všetkým zamestnancom obce a všetkým mediálnym partnerom.

I keď pri čítaní týchto riadkov sú už Matúšovské hodové slávnosti 2015 minulosťou, pevne veríme, že príjemné spomienky na ich prežitie ostanú ešte dlho v srdciach ako samotných „vysočanov“, tak i všetkých návštevníkov, ktorí sa ich zúčastnili.

 

Text: Bc. Monika Perďochová, OcÚ Vysoká nad Kysucou

Foto: Ing. Ján Lisko, Zuzana Jedináková, Radovan Frollo

 

Piatok 18. septembra 2015

 

Sobota 19. septembra 2015

 

 

Nedeľa 20. septembra 2015