thumb fasada semetes2015 01Medzi budovy, ktoré sú vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou, patrí i budova bývalej školy, ktorá sa nachádza v miestnej časti Semeteš v časti U Cipára. Po tom čo budova prestala plniť funkciu školy, bola v nej v minuých rokoch zriadená pamätná izba Semetešskej tragédie. Po jej zrušení v 90-tych rokoch minulého storočia bola i vďaka aktivite  kňazov pôsobiacich vo farnosti Vysoká nad Kysucou v jej priestoroch zriadená kaplnka, v ktorej sa slúžia sväté omše nielen pre obyvateľov miestnej časti Semeteš.

 

Interiér kaplnky vďaka aktivite pána farára prešiel mnohými funkčnými a skrášľovacími zmenami. V kaplnke bol zrekonštruovaný strop vrátane výmeny svietidiel, umiestnená vyšívaná krížová cesta vrátane jej LED osvetlenia, osadené nové plastové okná a doplnené reliéfy na obetnom stole. Za pomoci zamestnancov obce bolo zrealizované vyčistenie povaly a ostatných priestorov budovy. Udržiavacími prácami prešla budova i zo svojej vonkajšej strany. Na budove bola zrealizovaná výmena poškodených dažďových zvodov, odstránenie vonkajších omietok, opieskovanie kamenných základov, odbúranie drevenného prístrešku. Práce boli realizované v úzkej spolupráci farského úradu a obce Vysoká nad Kysucou.

Tá posledná a najviditeľnejšia „zmena“ nastala v priebehu mesiaca August 2015, kedy bola na budove zrealizovaná nová fasáda. Práce spolufinancovala v rámci schváleného rozpočtu sumou 2 000 EUR i obec Vysoká nad Kysucou.

I keď vlastníkom budovy je obec Vysoká nad Kysucou, predsa len vďaka aktívnemu prístupu farského úradu vo Vysokej nad Kysucou sa postupne darí vrátiť budove bývalej školy niekdajšu krásu a tým i postupne skultúrňovať turisticky navštevované miesto, ktorým sedlo na Semeteši bezpochyby je ...